Dotace pro elektromobily

Nepopiratelnou současnou výhodou elektromobilů je mimo jiné také možnost zažádat o dotaci na jejich pořízení. Jaké podmínky však musíte splňovat a o jakou výši podpory se jedná?

 

Žádat mohou podnikatelé s alespoň dvouletou podnikatelskou praxí na území celé republiky. Zároveň je podmínkou, že projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy. K vyhotovení žádosti slouží systém MS2014+ a výše podpory závisí na velikosti podniku:

  • 40 % pro velké podniky
  • 50 % pro střední podniky
  • 60 % pro malé podniky z rozdílu ceny mezi elektromobilem a vozidlem se spalovacím motorem

Dotace se vztahuje na:

  • pořízení elektromobilů,
  • pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze pro vlastní potřebu podniků),
  • pořízení akumulace energie vč. obnovitelných zdrojů energie,
  • v případě projektu zaměřeného na zpracování druhotných surovin pak na nákup strojů a zařízení, vybudování inženýrské sítě, na stavební náklady a projektovou dokumentaci.

Zároveň musíte splňovat několik dalších podmínek. Zejména nesmíte mít nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU. Dále je zapotřebí mít uzavřená minimálně dvě účetní období v daném oboru podnikání. Samozřejmě je také nutné mít dostatek prostředků na spolufinancování projektu z vlastních zdrojů, případně můžete zažádat o bankovní úvěr a dotace vám bude vyplacena až zpětně.

Výše uvedené informace vyplývají ze současné podoby výzvy Národního plánu obnovy (NPO). Jelikož výzvy mají jen omezenou dobu působnosti a mohou se měnit / přibývat nové, je zapotřebí tyto výzvy neustále sledovat a řídit se aktuální vypsanou výzvou NPO nebo např. Agentury pro podnikání a instituce.

Více
článků